แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น : แพทย์แผนไทย “หมอเป่า/กวาดยาเด็ก”

นายฉัตรมงคล   คุ้มรักษา

บ้านเลขที่  77  หมู่ที่ 1  ตำบลคลองใหม่

        การกวาดยาเด็ก เป็นการกวาดคอเด็กอายุประมาณ 6 เดือน ถึง 3 ขวบ โรคที่ใช้การักษาด้วยการกวาดยา คือ โรคซาง ซึ่งเด็กที่เป็นโรคนี้ จะมีลักษณะเด็กเป็นเม็ดขึ้นในปากและคอ ลิ้นเป็นฝ้า มีอาการทั่วๆ ไป เช่น ไม่กินข้าว ปวดหัวและตัวร้อน หรือการหวาดยากรณีที่เด็กมีอาการอ มีเสมหะมาก หมอจะใช้ตัวยาสมุนไพรและใช้ครกบดยาให้ละเอียด ใช้นิ้วชี้ป้ายยาไว้ที่ปลายนิ้วและป้ายลงไปในลำคอโดยเร็ว โดยการกวาดยาจะทำใจให้เป็นสมาธิ กล่าวคาถาและเป่ากระหม่อมให้เด็ก สำหรับคาถาต่างครูก็ว่าต่างกันไป แต่มีใจสำคัญว่า “ ขอให้โรคภัยของเด็กๆ หายไป ” การรักษาโดยวิธีกวาดยาถือเป็นการรักษาด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบกันมาจนถึงปัจจุบัน การกวาดยาจะเริ่มในเวลาเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง