ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 7 results.
ข้อมบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปี 2558