ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ถนนสายบ้านนายฤทธิ์ การทวี หมู่ที่ 2

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ถนนสายบ้านนายฤทธิ์ การทวี หมู่ที่ 2

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง