การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ดดยกำหนดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน  2565  มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้มีผู้เสียชีวิตและให้จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง อปพร.  ตำรวจ สาธารณสุข  จุดตรวจบริเวณริมถนนเพชรเกษม หน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตำบลคลองใหม่ เป็นเวลา 7 วัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง